Η εταιρεία Κ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΠΕ ACE Logistics ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 από τους Κωνσταντίνο Σταμούλη, Αικατερίνη Καλονιάτη και Μάκη Τσάνταλη, με σκοπό να θέσουν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες και το μεράκι τους στη διάθεση κάθε εισαγωγέα ή εμπόρου προτείνοντας λύσεις πάνω σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στελεχώνοντας τα τμήματα με εξειδικευμένα και ικανά άτομα με πολυετή εμπειρία στον τομέα των τελωνειακών διαδικασιών, των διεθνών και εθνικών μεταφορών, κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει ένα νέο ανερχόμενο όνομα.

Από τις 27 Μαΐου του 2008 κατέκτησε έναν ακόμη στόχο, λειτουργώντας το τμήμα logistics και cross docking με την απόκτηση αποθήκης, ολοκληρώνοντας έτσι όλο το φάσμα στη διακίνηση εμπορευμάτων. Οι αποθήκες είναι εγκεκριμένες Τύπου Α Τελωνειακής Αποταμίευσης και βρίσκονται στον Ασπρόπυργο, στη θέση Κύριλλος, 300 μέτρα από την έξοδο 4 της Αττικής Οδού. Είναι πλήρως ασφαλισμένη και εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα μέσα, στελεχωμένη δε με έμπειρο προσωπικό στον τομέα αποθήκευσης, διαχείρισης αποθεμάτων και διακίνησης εμπορευμάτων.

Μέσα στο 2010 η ACE Logistics έγινε μέλος του διεθνούς οργανισμού WCA Family of Logistic Networks με δυνατότητα κάλυψης οποιασδήποτε ανάγκης των πελατών της παγκοσμίως. Συμμετέχοντας τακτικά σε συνέδρια του οργανισμού αυτού, διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών των ανταποκριτών για τη μέγιστη ικανοποίηση κάθε απαίτησης.

Συμπληρώνοντας τα 5 έτη λειτουργίας, στις αρχές του 2012 απέκτησε πιστοποίηση ΙΑΤΑ και είναι πλέον σε θέση να προσφέρει ακόμα πιο οικονομικές λύσεις στις αεροπορικές εξαγωγές.

Στα τέλη του 2013, η ACE Logistics αποκτά έπειτα από διαδικασίες, τροποποιήσεις στη δομή και λειτουργίας της, το Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα AEOF σε θέματα Ασφάλειας και Προστασίας καθώς και Τελωνειακών Απλουστέυσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της 5007905/955/Α0019/17-2-2009 Α.Υ.Ο.Ο και του Κονοτικού Τελωνειακού Κώδικα 2454/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό ΕΚ1875/2006.