Με στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ολοκληρωμένο “πακέτο” υπηρεσιών, ξεκινήσαμε τη λειτουργία της εταιρείας, δημιουργώντας πρώτα το τμήμα Επαγγελματιών Πτυχιούχων Εκτελωνιστών.

H 25ης εμπειρία μας στη διεκπεραίωση φορτίων που απαιτούσαν υψηλή εξειδίκευση καθώς και  η άριστη γνώση των νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν στα Τελωνεία,  εγγυάται την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε θέματα Τελωνείου, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα εμπορεύματά σας θα φθάσουν στον προορισμό τους έγκαιρα και με απόλυτη ασφάλεια.

Θέλοντας να σας δώσουμε μια μικρή εικόνα από τον Τελωνειακό Κώδικα, σας παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία προς ενημέρωσή σας.

 • Τα προερχόμενα εμπορεύματα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς την επιβολή δασμών και φόρων – εκτός κι αν υπόκεινται σε καθεστώς Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
 • Τα προερχόμενα από τρίτες χώρες εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν σε ένα από τα παρακάτω Τελωνειακά καθεστώτα:

  1. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (εισαγωγή)
  2. Τελωνειακή αποταμίευση

  3. Εξαγωγή ή επανεξαγωγή
  4. Τελειοποίηση προς εισαγωγή ή επανεξαγωγή
  5. Μεταποίηση και επανεξαγωγή
  6. Προσωρινή εισαγωγή
  7. Διαμετακόμιση

Στις σελίδες που ακολουθούν σας παραθέτουμε αναλυτικά τα ελάχιστα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση και θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε.

Για την εισαγωγή εμπορευμάτων από χώρες της Ευρωπαικής Κοινότητας είναι απαραίτητα τα παρακάτω έγγραφα:

 • Τιμολόγιο οίκου και κιβωτολόγιο
 • CMR για οδική μεταφορά
 • Βill of Lading & T2L για ναυτιλιακή μεταφορά
 • ΑWB για αεροπορική μεταφορά

Τα συνήθη έγγραφα για την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες και θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι:

 • Τιμολόγιο του οίκου του εξωτερικού
 • Κιβωτολόγιο του οίκου του εξωτερικού
 • Φορτωτική μεταφοράς (CMR, Β/L, AWB)
 • Πιστοποιητικό καταγωγής
 • Δήλωση-εντολή του παραλήπτη
 • Ασφαλιστήριο για εμπορεύματα με όρους φόρτωσης CIF και FOB ή υπεύθυνη δήλωση ανασφάλιστου εμπορεύματος.

Ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων – και του Τελωνειακού καθεστώτος στο οποίο θα υπαχθούν – απαιτείται η προσκόμιση περισσότερων εγγράφων και πιστοποιητικών ανά περίπτωση.

Η Ace Logistics κατέχει άδεια Τελωνειακής Αποταμίευσης Τύπου Α από τις 17.07.2008.

Τα πλεονεκτήματα κατά την υπαγωγή του εμπορεύματος σας σε καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης είναι ποικίλα και αναλύονται ως εξής:

 • Έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε μεγάλο όγκο εμπορευμάτων πετυχαίνοντας έτσι καλύτερη τιμή αγοράς, χωρίς να χρειαστεί να καταβάλλετε στο δημόσιο δασμούς και φόρους για όλη την ποσότητα, παρά μόνο για εκείνη που έχετε άμεσα ανάγκη.
 • Έχετε πάντα διαθέσιμο stock και με μία απλή εντολή ανάλωσης, σας παραδίδονται εντός 2 ημερών. Αποφεύγετε έτσι καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμπορευμάτων προς πελάτες σας, έχοντας πετύχει πώληση just in time (JIT).
 • Έχετε την δυνατότητα να αναλώσετε τα εμπορεύματα στην κατάλληλη χρονική περίοδο κατά την οποία το νόμισμα αγοράς των εμπορευμάτων σας έχει φθίνουσα πορεία.
 • Μπορείτε να διαχειριστείτε πιο αποδοτικά τις πωλήσεις αλλά και το ΦΠΑ το οποίο πρέπει να αποδώσετε στο Δημόσιο.
 • Σε περίπτωση που αποφασίσετε να μην παραλάβετε τελικά τα εμπορεύματα ή μέρος αυτών τα οποία δεν έχουν λάβει προορισμό, έχετε τη δυνατότητα να τα θέσετε σε όποιον προορισμό επιθυμείτε, δηλαδή σε καθεστώς επανεξαγωγής, μεταποίησης, διαμετακόμισης.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την υπαγωγή ενός εμπορεύματος σε καθεστώς Τελωνειακής αποταμίευσης είναι τα ίδια με αυτά της υπαγωγής σε ελευθερη κυκλοφορία.

Η ACE Logistics σας παρέχει τη δυνατότητα μέσω συνδιασμένης μεταφοράς και όχι μόνο, να οργανώσετε την πώληση των εμπορευμάτων σας, από οπουδήποτε προς οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας.

Πλέον έχετε τη λύση για τις τριγωνικές σας πωλήσεις χωρίς να χρειαστεί να καταβάλλετε δασμούς. Αρκεί μόνο να δηλωθεί στη φορτωτική μεταφοράς από τον τόπο φόρτωσης ότι το εμπόρευμα τελεί υπο καθεστώς διαμετακόμισης.

Με την ίδια διαδικασία σας παρέχετε η δυνατότητα να προωθηθεί το εμπόρευμά σας από το Τελωνείο του Πειραιά ή άλλο προς οποιοδήποτε Τελωνείο εντός Ελλάδος επιθυμείτε.

Διαθέτουμε εμπειρία και είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση εμπορευμάτος ειδικού χαρακτήρα, όπως αυτοκίνητα, σκάφη, ποτά, αντικείμενα τέχνης κ.α. με απόλυτη επιτυχία.

Η πολύχρονη εμπειρία μας αλλά και η άψογη γνώση του Τελωνειακού και Δασμολογικού Κώδικα, μας καθιστούν τη νούμερο ΈΝΑ επιλογής σας και σε αυτόν τον τομέα!

Είμαστε Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας από το τέλος του 2013 για Ασφάλεια και Προστασία καθώς και Τελωνειακές Απλουστεύσεις (AEO F). Στα πλαίσια βελτίωσης των υπηρεσιών μας, στοχεύοντας πάντα στην κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη νέα μας υπηρεσία, που θα προσφέρει μείωση κόστους και εξασφάλιση ρευστότητας. Με την άδεια Απλουστευμένων Τελωνειακών Διαδικασιών, αναλαμβάνουμε εισαγωγές, εξαγωγές με την ιδιότητα του άμεσου αντιπροσώπου όχι μόνο με διαδικασίες εκτελωνισμού στο Τελωνείο αλλά και σε εγκεκριμένο και οριζόμενο από τον ενδιαφερόμενο τόπο.

Ως εκτελωνιστές, διαμεταφορείς, αποθηκευτές και έχοντας την αναγνώριση του πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα και άλλες, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να κάνουν χρήση του κύρους που προσδίδει στις συναλλαγές τους. Επιπλέον εξασφαλίζουμε ρευστότητα καθώς η καταβολή δασμών και φόρων γίνεται έως τις 16 του επόμενου μήνα από την εισαγωγή. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@acelogistics.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4613100 για περισσότερες πληροφορίες.